Programa Blaquerna

logos


 El programa Blaquerna és fruit de la col·laboració entre les Universitats de Barcelona i de les Illes Balears. Es creà, en el marc de la Càtedra Ramon Llull, conjuntament entre les dues universitats El programa Blaquerna d’Estudis Lul·lians promou, per mitjà de la Col·lecció Blaquerna, els estudis i les publicacions lul·lianes en general i puntualment sobre l’edat mitjana. Així, l’any 2002 es signà el conveni de coedició entre ambdues parts. És dirigida per Pere Rosselló (UIB) i Albert Soler (UB). Aquests són els títols de la col·lecció:

De propera aparició:

  • A. Bonner, Estudis lul·lians. Recull antològic d’estudis publicats per l’autor, revisats i actualitzats.
  • H. Riedlinger, Ramon Llull a París (1309-1311). Traducció d’un estudi ja clàssic sobre la quarta i última estada de Ramon Llull a París, publicat com a introducció al volum cinquè (1967) de les Raimundi Lulli Opera Latina.