Programa Blanquerna

logos

El programa Blaquerna és fruit de la col·laboració entre les Universitats de Barcelona i de les Illes Balears. Es creà, en el marc de la Càtedra Ramon Llull, conjuntament entre les dues universitats El programa Blaquerna d’Estudis Lul·lians promou, per mitjà de la Col·lecció Blaquerna, els estudis i les publicacions lul·lianes en general i puntualment sobre l’edat mitjana. Així, l’any 2002 es signà el conveni de coedició entre ambdues parts. Si voleu consultar els títols publicats, anau a l’enllaç següent: