Inscripció

Només cal que s'hi inscriguin les persones que volen obtenir un certificat d'assistència

Enllaç: <https://forms.gle/HLBkMqJ9Z7CfVgqs8>